Sosyal bir varlık olarak modern insanın evde kalması onun özgürlük alanını düzenli ve sürekli olarak kısıtlarken kamusal ve özel alanın da tek bir potada birleşmesine yol açtı. Mekan ve zaman algımız ..